Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

O Nas

Obecnie Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 118 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Celem działalności Domu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Dom świadczy podstawowe usługi zgodne z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

1. w zakresie bytowym Dom zapewnia : miejsce zamieszkania, wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków, również dietetyczne, pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzież i obuwie, utrzymanie czystości w Domu

2. w zakresie opiekuńczym Dom zapewnia: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych

3. w zakresie wspomagającym Dom zapewnia i umożliwia : udział w terapii zajęciowej, aktywizację mieszkańców domu, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych , warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu, motywację do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, przestrzeganie praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.

Dom świadczy usługi uwzględniając stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną a także indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Zapewnia również prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

W celu realizacji działań statutowych Dom współpracuje z działającymi na terenie powiatu pułtuskiego jednostkami budżetowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacji społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego, oraz innymi podmiotami.

Pobyt w Domu jest odpłatny. Wysokość opłat oraz sposób ich pobierania regulują przepisy Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Dom Pomocy Społecznej

czynny całodobowo

GODZINY PRACY ADMINISTRACJI :

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

Sobota - Niedziela: Administracja nieczynna

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny